Stuła kapłańska Święty Ojciec Pio, - stroje liturgiczne