Ornat zielony gotycki z pasem tkanym - stroje liturgiczne