Alba lektorska z zakładkami golfikiem, - stroje liturgiczne