Ornat haftowany z Świętej Marii Magdaleny - stroje liturgiczne