Stuła kapłańska - czerwona z wizerunkiem Świętego Piotra i P - stroje liturgiczne